စက်ရုံခရီး

LINGCHEN-factory

LINGCHEN စက်ရုံ

Showroom

အရောင်းပြခန်း

Production-Area-1

ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာ - ၁

Production-Area-2

ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာ-၂

Production-Area-3

ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာ-၃

Production-Area-4

ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာ-၄

Inspection-Area

စစ်ဆေးရေးနယ်မြေ

Packing-Area

ထုပ်ပိုးဧရိယာ