ပရောဂျက်

သွားဘက်ဆိုင်ရာသဘာပတိ

သွားဘက်ဆိုင်ရာကုလားထိုင် 2018 အီရတ် XXX တက္ကသိုလ် 48sets

သွားဘက်ဆိုင်ရာသဘာပတိ 2019 အီကွေဒေါ 45 အစုံ

သွားဘက်ဆိုင်ရာထိုင်ခုံ 2019 အီရတ် ABC တက္ကသိုလ် 75sets

သွားဘက်ဆိုင်ရာထိုင်ခုံ 2021 ယီမင် ABC တက္ကသိုလ် 32 အစုံ

သွားဘက်ဆိုင်ရာ Simulator

သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ Simulator 2019 အီရတ် ABC တက္ကသိုလ်

အိတ်ဆောင်ဓာတ်မှန်

ခရီးဆောင်ဓာတ်မှန်2020 XXX 100sets

အဏုကြည့် III

Microscope III 2020 XXX 30sets